Jonizacja powietrza - co to jest?

Kategoria: Dowiedz się czym oddychasz Data: środa, wrzesień 19, 2018

Jonizacja powietrza jest procesem naturalnie występującym w przyrodzie. W domowych warunkach jonizować powietrze możemy dzięki jonizatorom powietrza. 

JONIZACJA POWIETRZA

Człowiek, codziennie wdycha około 12 m3 powietrza. Od tego, jakim powietrzem oddychamy zależy nasze codzienne samopoczucie oraz zdrowie. 

Łatwo można poczuć różnicę powietrza w górach, lasach od powietrza w miastach. Różnica wynika z dużych zawartości cząstek zwanych ujemnymi jonami tlenu w lasach oraz górach. Cząstki takie powstają np. podczas bicia się fal o skały, strzelania piorunów itp. w wyniku działania wysokiej energii na cząstkę. Dla normalnego i prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebne jest, aby w powietrzu znajdowały się ujemne jony.

Koncentracja jonów ujemnych w środowisku w cm3:

 • Wodospad: 95 000 – 450 000
 • Góry, wybrzeża, lasy: 50 000 – 100 000
 • Pola, łąki: 5 000 – 50 000
 • Miasta: 100 – 2 000
 • Biura, pokoje mieszkalne: 40 – 100

Wiele chorób zaczyna się od zmniejszania ujemnego ładunku komórek. Zmniejszający się ładunek erytrocytów może prowadzić np. do zaburzeń metabolicznych czy zgęstnienia krwi. Można go odbudować wdychając powietrze z wysoką koncentracją jonów ujemnych.

Jonizator powietrza

Powietrze jonizuje się za pomocą jonizatora powietrza. Przez komorę jonizatora przechodzące powietrze jest naładowywane ujemnie. Ten sam ładunek otrzymują wszelkie zanieczyszczenia (pyłki, alergeny itd.) znajdujące się w powietrzu. Następnie cząstki stałe z ładunkiem ujemnym osiadają na dodatnio naładowanych elektrodach, a ujemnie naładowane powietrze wraca z powrotem na zewnątrz jonizatora. W ten oto prosty sposób powietrze jest nie tylko oczyszczane, ale i otrzymuje dawkę jonów ujemnych, których tak brak w miastach. Powietrze w pomieszczeniach staje się świeże i czyste jak po deszczu.

Użycie jonizatora powietrza jest szczególnie rekomendowane w pomieszczeniach z komputerami, telewizorami i różnego rodzaju sprzętami elektronicznymi. Urządzenia te emitują jony dodatnie -niekorzystnie wpływające na nasze zdrowie. W pomieszczeniach tych czuć ciepło oraz pole magnetyczne, które generują te urządzenia. Skutkuje to tworzeniem się kurzu oraz zanieczyszczeń przenoszonych wraz z powietrzem.

Postawiony obok silnych źródeł pola elektrostatycznego (działające telewizory, monitory) jonizator 5 – 10 razy zmniejsza napięcie strumieniu ładunków dodatnich. Dlatego rekomendowane jest używanie jonizatora w odległości 0,5 – 1 m. Od tych urządzeń.

Nieduże ilości ozonu wydzielające się podczas pracy urządzenia nie tylko nie szkodzą, ale dodatkowo w sposób naturalny oczyszczają powietrze (podobny efekt dają błyskawice). Dzięki ozonowi – bardzo silnemu utleniaczowi – substancje organiczne (mające nieprzyjemny zapach) zmieniają się w dwutlenek węgla, parę wodną i tlen.

Rekomendowane jest używanie jonizatorów nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, ale też w placówkach medycznych, edukacyjnych, publicznych (szpitalach, klasach, przedszkolach, salonach komputerowych itd.). Zalecane jest również używanie jonizatora w piwnicach, na dolnych piętrach bloków mieszkalnych, gdzie występuje największa koncentracja zanieczyszczeń.

Jonizacja powietrza, a choroby

Jonizator powietrza działa leczniczo i wspomaga tradycyjne środki lecznicze przy wielu chorobach.

Jonizacja powietrza pomaga między innymi w dolegliwościach:

 • astmy
 • przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • zapalenia zatok
 • alergii
 • zapalenia krtani
 • nadciśnienia
 • migreny
 • problemach metabolicznych
 • bezsenności

Komentarze

Zostaw komentarz