Jonizacja wody - co to jest?

Kategoria: Picie wody Data: czwartek, wrzesień 27, 2018

Skąd pochodzi i co oznacza jonizacja wody

JONIZACJA WODY

Aby dokładnie oraz rzetelnie zobrazować proces jonizacji wody posłużymy się fragmentem książki dr Diny Aschbach "Lecznicza woda":

"Dowolna woda składa się z neutralnych molekuł i jonów. Ponieważ jony to cząsteczki naładowane, to i woda jest naładowana. W 99% ładunek ten jest dodatni i dla wody pitnej z kranu waha się w granicach od +120 do +280 mV. (...) Wodę można jonizować dwoma sposobami: drogą przepuszczania przez nią prądu elektrycznego lub z wykorzystaniem specjalnych minerałów. Z tego względu wszystkie jonizatory podzielić można na dwa rodzaje:

- jonizatory - elektrolizery (jonizacja zachodzi dzięki prądowi elektrycznemu),

- jonizatory oparte na minerałach (jonizacja wody odbywa się przy pomocy minerałów, a zwłaszcza trumalinu i koralu)"

Jonizacja wody podnosi pH wody do bardzo zasadowego oraz obniża wartość potencjału redox - ORP. Im niższy woda ma potencjał, tym staje się większym reduktorem. Posiada wolne, "nieużyteczne" elektrony, które chętnie oddaje wolnym rodnikom, przekształcając je jednocześnie w molekuły wody. Woda zjonizowana - zwana również wodą alkaliczną lub żywą, posiada obniżane wartości potencjału redox oraz wysokie pH zasadowe. 

Jonizacja wody w jonizatorze wody zachodzi poprzez proces elektrolizy. W jonizatorach naczyniowych (przelewowych) podłaczone do prądu urządzenie jonizuje wodę za pomocą dwóch elektrod - anody i katody. W jonizatorach przepływowych zmiana potencjału redox i pH zachodzi poprzez klasyczną elektrolizę wody. Posiadają dodatkowo filtry głębokiego oczyszczania, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń chemicznych, metali ciężkich i bakterii. 

To teraz w skrócie o elektrolizie wody. 

Zabieg elektrolizy wody powoduje trzy istotne zmiany w chemii wody:

1. Zmiana wartości ORP wody

- Elektroliza zmienia wartość ORP wody z kranu od + 500mV do -150 ~ -800mv.
- Alkaliczna woda niesie niewielki ujemny ładunek elektrostatyczny (nadwyżka elektronów). 
- Woda z ujemnym ORP jest silnym przeciwutleniaczem, który pomaga oczyszczać organizm i neutralizuje szkodliwe wolne rodniki, które są związane ze starzeniem się i problemami zdrowotnymi.

2. Zmiana wartości pH wody

- Woda alkaliczna pomaga zrównoważyć chemię ciała i utrzymać optymalny poziom pH. Picie wody alkalicznej poprawia zdolność organizmu do buforowania kwasów i przepłukiwania pozostałości kwaśnych.
- Poziom pH tkanek, płyny ciała i narządów jest ściśle regulowany. Organizm utrzymuje pH na poziomie około 7,35 -7,45. Enzymy i inne białka działają prawidłowo w tym optymalnym zakresie pH. Zakwaszające potrawy w naszej diecie takie jak mięso, skrobie, cukry, alkohole i inne produkty przetworzone oraz wpływ środowiska mogą zaburzać równowagę pH w tym optymalnym zakresie. Organizm zużywa wiele energii w celu utrzymania wartości pH w optymalnym zakresie. Co najważniejsze, to opiera się na wysokim pH cieczy, takich jak woda, które działają jako rozpuszczalniki w celu zneutralizowania pozostałości kwasów. Wykorzystuje również elektrolity, takie jak bufory sodu, wapnia i potasu aby wiązać kwasy, które są następnie usuwane z moczem. Ale niektóre z metod, jakie stosuje się do ustalenia pH może mieć negatywne skutki w dłuższej perspektywie. Ludzie z zakwaszonym organizmem zwykle mają słabszy układ odpornościowy, może występować ogólne pogorszenie stanu fizycznego, emocjonalnego, napięcia i lęk, słaby metabolizm, słabszy układ wydalania, oraz skłonność do zaparć. Zakwaszenie organizmu zwiększa podatność na choroby takie jak: zapalenie wątroby, rak, porażenie, nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, nerwowość i inne.
- Regularne picie wody alkalicznej pomaga przywrócić naszą optymalną równowagę pH. Alkaliczna woda zawiera również wiele korzystnych jonów mineralnych, takich jak wapń, magnez, potas i innych korzystnych minerałów śladowych. Elektrolity te niosą ujemny ładunek, który poprawia wchłanianie w organizmie.

3. Zmiana tymczasowa stryktur molekularnych wody

- Sprzyja lepszej Hydratacji
- Wiązania pomiędzy cząsteczkami wody są fragmentaryczne i rozmiar cząsteczki staje się mniejszy. Mniejszy rozmiar cząsteczki umożliwia lepszą absorpcję przez organizm. Sprzyja to lepszemu nawadnianiu i szybszej regeneracji organizmu.

Skąd pochodzi technika elektrolizy wody?

Informacją, od której należy zacząć wyjaśnianie pochodzenia alkalicznego H2O w Europie jest fakt, iż – wbrew powszechnie występującym opiniom - jonizator wody alkalicznej nie jest żadnym innowacyjnym, współczesnym wynalazkiem. Technika jonizowania wody pojawiła się jako naturalna konsekwencja odkrycia zjawiska elektrolizy w roku 1800 przez chemika angielskiego pochodzenia - Michaela Faraday’a. Woda alkaliczna stanowi owoc dalszego rozwoju badań nad wykorzystaniem procesu, jaki przechodzą substancje chemiczne pod wpływem dostarczonego z zewnątrz napięcia elektrycznego.

Pierwsze profesjonalne jonizatory wody alkalicznej powstały u schyłku XIX wieku za sprawą japońskich naukowców, zajmujących się badaniami nad możliwym zastosowaniem elektrolizy dla szeroko rozumianych potrzeb naszego gatunku. Wykorzystali oni to zjawisko w celach zmiany bazowej struktury poszczególnych kropel wody. Technika działania stworzonych przez nich urządzeń stanowi imitację procesów, które naturalnie występują w przyrodzie. Przykładem takiej biologicznej elektrolizy H2O jest sposób, w jaki powierzchnia skał o niskich zdolnościach wymiany elektronów oddziałuje na przepływającą przez nią wodę.

Jonizator wody alkalicznej oparty właśnie o tego typu zjawisko powoduje zmniejszenie zagęszczenia molekuł H2O w strukturze kropli, co umożliwia ich lepsze wchłanianie się w obrębie organizmu człowieka. Dzięki temu „mikro-skupieniu” cząsteczek, woda poddana jonizacji uzyskuje wiele unikalnych i niezwykle cennych właściwości zdrowotnych. Wśród nich znajduje się m.in. zwiększenie efektywności pracy układu immunologicznego, a także lepsza sprawność fizyczna oraz umysłowa.

Wydawać by się mogło, że różnica w zagęszczeniu molekuł pomiędzy wodą kranową a tą pochodzącą z jonizatora wody alkalicznej jest mało istotna. W praktyce jednak alkaliczne H2O pozwala uzyskać wszystkie wyżej wymienione cechy lecznicze, dzięki czemu na chwilę obecną jest powszechnie wykorzystywane nie tylko przez japońskich użytkowników prywatnych oraz tamtejsze palcówki zdrowotne, ale również coraz szybciej rozpowszechnia się w obrębie krajów europejskich.

Skąd wziął się jonizator do wody?

Badania naukowe wykazały znaczne korzyści zdrowotne i wzmacniające organizm dzięki codziennemu piciu wody alkalicznej. Woda ta ma działanie antyoksydacyjne. Zjonizowanie wody powoduje również zmniejszony rozmiar cząsteczki wody i zmniejszenie jej napięcia powierzchniowego.

Pierwszą istotną informacją odnośnie pochodzenia tego typu urządzeń jest fakt, iż wbrew obiegowej opinii nie są one oparte na niedawno odkrytych, leczniczych właściwościach wody. Technika jonizacji H2O posiada wieloletnią i historycznie udokumentowaną przeszłość. Jako jej początek można określić moment odkrycia przez Michaela Faraday’a - chemika pochodzącego z Anglii - zjawiska elektrolizy (rok 1800), czyli głównego procesu, który potrzebny jest do uzyskania wody alkalicznej. Na przestrzeni kolejnych lat badania były rozwijane, aby na początku XX wieku mogły powstać maszyny wykorzystujące właściwości elektrolizy, a niedługo później – pierwsze jonizatory do wody, opracowane przez japońskich naukowców i inżynierów.

Urządzenia imitują procesy naturalnie zachodzące w przyrodzie. Energia elektryczna jest w ich przypadku wykorzystywana w celu dokonania reorganizacji struktury H2O, tak jak ma to miejsce w przypadku wody przebiegającej przez konstrukcje skalne cechujące się tzw. niskim potencjałem redoks, czyli zdolnością do oddawania lub przyjmowania elektronów.

To rewolucyjne odkrycie pozwala dziś, przy pomocy profesjonalnych jonizatorów do wody, osiągać niesamowite rezultaty. Spośród najważniejszych zalet uzyskiwanej dzięki nim wody alkalicznej można wymienić większą wydajność mięśni, poprawę efektywności pracy mózgu oraz wzmacnianie odporności organizmu na schorzenia i rozmaite choroby.

Sekret wszystkich wyżej wymienionych właściwości skrywa się w niższym niż w przypadku wody kranowej zgrupowaniu cząsteczek H2O w ramach pojedynczych kropli. To tzw. „mikro-skupienie” molekuł wody przekłada się bezpośrednio na jej lepsze wchłanianie przez organizm człowieka, a co za tym idzie o wiele większą intensywność jego nawilżania. Ta z pozoru niewielka różnica pomiędzy wodą alkaliczną a tą ogólnodostępną spowodowała, że obecnie jonizator do wody jest powszechnie spotykanym urządzeniem w niemal każdym japońskim szpitalu i w średnio co piątym gospodarstwie domowym.

Komentarze

Zostaw komentarz