Jonizacja wody - co to jest?

Kategoria: Picie wody Data: czwartek, wrzesień 27, 2018

Jonizacja wody jest procesem, w którym podnoszone jest pH wody i obniżane ORP wody. Dzieje się to za pomocą jonizatorów wody wykorzystujących elektrolizę lub specjalne minerały.

Jonizacja wody

Aby dokładnie i niezawodnie zilustrować proces jonizacji wody, zacytujemy fragment książki dr Diny Aschbach „Lecznicza woda”:

„Każda woda składa się z obojętnych cząsteczek i jonów. Ponieważ jony są cząsteczkami naładowanymi, woda jest również naładowana. W 99% ładunek ten jest dodatni, woda z kranu posiada od +120 do +280 mV”. ..) Wodę można zjonizować na dwa sposoby: przepuszczając przez nią elektryczność lub używając specjalnych minerałów. Dlatego wszystkie jonizatory można podzielić na dwa typy:

  • jonizatory - elektrolizery (jonizacja następuje za pomocą prądu elektrycznego),
  • jonizatory mineralne (woda jest jonizowana minerałami, zwłaszcza trumaliną i koralowcem) ”

Jonizacja wody podnosi pH wody do bardzo zasadowego i obniża wartość potencjału redoks ORP. Im niższy potencjał wody, tym większy reduktor. Woda ma wolne, „bezużyteczne” elektrony, które chętnie oddaje wolnym rodnikom, przekształcając je w cząsteczki wody. Woda jonizowana - zwana także wodą alkaliczną lub żywą, ma obniżone wartości potencjału redoks i wysokie pH alkaliczne.

Jonizacja wody w jonizatorze zachodzi w procesie elektrolizy. W jonizatorach naczyniowych (przelewowych) urządzenie podłączone do zasilania jonizuje wodę za pomocą dwóch elektrod - anody i katody. W jonizatorach przepływowych potencjał redoks i zmiana pH zachodzą dzięki klasycznej elektrolizie wody. Urządzenia te mają także filtry do głębokiego oczyszczania, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń chemicznych, metali ciężkich i bakterii.

Elektroliza wody

Elektroliza wodna powoduje trzy ważne zmiany w chemii wody:

1. Zmienia wartość ORP wody

  • Elektroliza zmienia wartość ORP wody wodociągowej z + 500mV na -150 ~ -800mv.
  • Woda alkaliczna ma mały ujemny ładunek statyczny (nadmiar elektronów).
  • Ujemna woda z ORP jest silnym przeciwutleniaczem, który pomaga oczyścić organizm i neutralizuje szkodliwe wolne rodniki, które są związane ze starzeniem się i problemami zdrowotnymi.

2. Zmienia wartości pH wody

  • Woda alkaliczna pomaga zrównoważyć chemię ciała i utrzymuje optymalny poziom pH. Picie wody alkalicznej poprawia zdolność organizmu do buforowania kwasów.
  • Poziom pH tkanek, płynów ustrojowych i narządów jest ściśle regulowany. Ciało utrzymuje pH około 7,35 -7,45. Enzymy i inne białka działają prawidłowo w tym optymalnym zakresie pH. Zakwaszające pokarmy w naszej diecie, takie jak mięso, skrobie, cukry, alkohole i inne produkty przetworzone, a także wpływ środowiska mogą zaburzać równowagę pH w tym optymalnym zakresie. Ciało zużywa dużo energii, aby utrzymać pH w optymalnym zakresie. Co najważniejsze, polega na wysokim pH cieczy, takich jak woda, które działają jak rozpuszczalniki w celu zneutralizowania reszt kwasowych. Wykorzystuje także elektrolity, takie jak bufory sodu, wapnia i potasu, do wiązania kwasów, które są następnie usuwane z moczem. Niektóre metody stosowane w celu dostosowania pH mogą mieć negatywne skutki na dłuższą metę. Ludzie z zakwaszonymi organizmami zwykle mają słabszy układ odpornościowy, może wystąpić ogólne pogorszenie stanu fizycznego i emocjonalnego, napięcie i niepokój, słaby metabolizm, słabszy system wydalania i skłonność do zaparć. Zakwaszenie organizmu zwiększa podatność na choroby takie jak zapalenie wątroby, rak, porażenie, nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, nerwowość i inne.
  • Regularne picie wody alkalicznej pomaga przywrócić optymalną równowagę pH. Woda alkaliczna zawiera również wiele korzystnych jonów mineralnych, takich jak wapń, magnez, potas i inne korzystne minerały śladowe. Te elektrolity przenoszą ładunek ujemny, który poprawia wchłanianie w ciele.

3. Tymczasowa zmiana w strukturach molekularnych wody 

  • Lepsze nawodnienie
  • Wiązania między cząsteczkami wody są fragmentaryczne, a rozmiar cząstek staje się mniejszy. Mniejszy rozmiar cząstek pozwala na lepsze wchłanianie przez organizm. Sprzyja to lepszemu nawodnieniu i szybszej regeneracji organizmu.

Skąd pochodzi technika elektrolizy wody?

Informacje, od których należy zacząć wyjaśniać pochodzenie alkalicznej H2O w Europie, to fakt, że - wbrew powszechnym opiniom - jonizator wody alkalicznej nie jest innowacyjnym, nowoczesnym wynalazkiem. Technika jonizacji wody pojawiła się jako naturalna konsekwencja odkrycia zjawiska elektrolizy w 1800 roku przez angielskiego chemika Michaela Faradaya. Woda alkaliczna jest owocem dalszego rozwoju badań nad wykorzystaniem procesu chemikaliów pod wpływem zewnętrznego napięcia dostarczanego przez elektryczność.

Pierwsze profesjonalne jonizatory wody alkalicznej powstały pod koniec XIX wieku dzięki japońskim naukowcom zajmującym się badaniami nad możliwym zastosowaniem elektrolizy do szeroko rozumianych potrzeb naszego gatunku. Wykorzystali to zjawisko do zmiany podstawowej struktury poszczególnych kropelek wody. Technika ich urządzeń jest imitacją procesów zachodzących naturalnie

Komentarze

Zostaw komentarz